SGK PRİM TEŞVİKLERİ5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine yönelik;

   - Kayıtlı istihdamın artırılması,
   - Gönüllü uyumun ve düzenli prim ödeme kültürünün yaygınlaştırılması,
   - Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması,
   - Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
   - Bölgesel, stratejik ve öncelikli yatırımların özendirilmesi,

amaçlarıyla çeşitli sigorta primi teşvik, destek ve indirimleri uygulanmaktadır.

Bunun yanında primlerin düzenli ödenmesinin özendirilmesi ve genç girişimciliğinin teşvik edilmesi amaçlarıyla 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara yönelik de prim indirim ve destekleri uygulanmaktadır.

Halihazırda uygulaması devam eden 14 ’ü 4/a sigortalı çalıştıran işyerlerine, 2 ’si 4/b sigortalılarına yönelik toplam 16 adet sigorta primi teşviki bulunmaktadır.

Bu teşvikler aşağıda sıralanmıştır:

   - Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puan İndirim
   - Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
   - Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesinden 5 Puan İndirim
   - 4/b Bağ Kur 5 Puan İndirim
   - Genç Girişimci Teşviki
   - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
   - Asgari Ücret Desteği
   - İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
   - Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Primi Teşviki
   - Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
   - Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
   - Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
   - Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
   - Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamına Yönelik Teşvik
   - Sosyal Yardım Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik
   - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

width="600" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy">