YATIRIM TEŞVİK BELGESİ


Yatırım Teşvik Sistemi Uygulamaları

   - Genel Teşvik Uygulamaları - Bölgesel Teşvik Uygulamaları - Öncelikli Yatırımların Teşviki - Stratejik Yatırımların Teşviki

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı

   - Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
   - Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta – yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
   - En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
   - Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
   - Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
   - Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

   - KDV İstisnası
   - Gümrük Vergisi Muafiyeti
   - Vergi İndirimi
   - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
   - Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
   - Yatırım Yeri Tahsisi
   - KDV İadesi
   - Faiz veya Kar Payı Desteği

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

width="600" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy">