KAPASİTE RAPORU HİZMETİ   Kapasite raporu belgesi, bir kuruluşun mevcut makine parkı ve iş gücü ile sermaye ve istihdam bilgilerini, irtibat bilgileri, kullandıkları hammaddeleri ve bir yıllık zaman dilimi içerisinde ne kadar birimlik üretim yapabileceğini gösteren bir belgedir. Bu üretimin hesaplanması ise belirli kriterlere dayanarak bilimsel teknikler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

    Kapasite raporu yenileme ya da düzenlemenin amacı, o ülkenin üretim gücünü tespit edebilmektir. Aynı zamanda ekonomik, stratejik plan ve programlara daha iyi bir tablodan bakabilmek adına sanayi bilgi sistemini oluşturmaktır. Bu sayede sanayi odalarına kayıtlı olacak olan firmalar, üretimlerini ve iş güçlerini belgeleyebilir.

    Herhangi bir sanayi alanında üretim yapmak isteyen firmalar, kapasite raporu belgesi yenileme ya da düzenlemek zorundadır. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu, 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 9. maddesi, TOBB Muamelat Yönetmeliği’nin 41. maddesi, 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri, İthalat ve İhracat Yönetmelikleri ile birlikte 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, bu belgenin zorunluluğuna ilişkin kesin hükümler barındırmaktadır.

    Eğer kapasite raporu düzenlemesi yapmadıysanız ya da kapasite raporu yenileme süreniz geçtiği halde yenilemediyseniz Kapasite Raporuna bağlı diğer belgelerin de geçerliliğini riske atmış olursunuz. Sanayi Sicil Belgesi tarafında gerekli güncellemeleri yapmadığınız için cezai işleme tabi tutulursunuz.

    Kapasite raporu geçerlilik süresi dolmadan 1 ay öncesinde, gerekli belgelerle kapasite raporu yenileme işlemi yapılması gerekir. Böylece olası sorunların önüne geçilmiş olunur. Tıpkı resmin işlemlerin tamamında T.C. Kimlik Kartı kullanıldığı gibi firmalar da aynı şekilde kapasite raporunu kullanırlar. Kapasite raporu kullanım alanları aşağıda yer almaktadır:

    - Resmi ve özel ihalelerde
    - Yurt içi ya da yurt dışı kredi taleplerinde
    - Fuar katılımlarında
    - Vergi incelemelerinde
    - İmalatçı belgesi alınması gerektiğinde
    - Çeşitli ithalat ve ihracat durumlarında
    - İthalatında tarife kontenjanı uygulaması yapılan ya da tahsisli hammaddelerin temin edilmesinde
    - Yatırım Tevşik Belgesi’nde
    - Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde
    - İndirimli tarifeden elektrik yahut doğalgaz alımları için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
    - Kamunun çeşitli amaçlarla incelemelerinde

   Kapasite raporu belgesi gereklidir. Eğer bu işlemlerin yapılması gerekiliyorsa, geçerli bir kapasite belgesi bulundurulması gerekir.

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

width="600" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy">