SANAYİ SİCİL BELGESİ HİZMETİ   Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların her yılın ilk 4 ayı içerisinde Yıllık İşletme Cetvellerini bildirmeleri ve belgenin alındığı tarihi takip eden 2. yılında Sanayi Sicil Belgesinin vizesini yaptırmaları gerekmektedir. Aynı zamanda firma adres değişikliklerinde ve Kapasite raporundaki herhangi bir değişiklikte Sanayi Sicil Belgesi’nin de değiştirilmesi gerektiğini unutmayınız.

   Sanayi Sicili Kanununda ise sanayici şu şekilde tarif edilmektedir; bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Dolaylı olarak bu tarife uyan tüm işletmelere gerekli şartları karşıladığı ve müracaat ettiği sürece Sanayi Sicil Belgesi verilir.

   Sanayi siciline kaydedilen Sanayi işletmelerine Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Bu belgeye sahip olan firmaların dikkat etmeleri gereken hususlar vardır.

   Bu belgeyi alan fabrikalar, tesisler, santraller, işletmeler vb aşağıda sıralanan hakları elde edebilirler;

    - Sanayi sicil belgenizin bir nüshasını bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım firmasına ibraz ederek %20 indirimli elektrik tüketimi gerçekleştirebilirsiniz.
    - Belgenizin suretini elektrik dağıtım şirketine sunarak; elektrik faturalarında yer alan %2 TRT payından muaf olabilirsiniz.
    - İhracat yapan işletmeler ihracat işlemleri tamamlanıncaya dek KDV ödememektedirler. İhracat işlemleri tamamlanınca KDV oranları terkin ya da iade yoluna gidilerek geri ödemesi yapılır.
    - Mal alımı ihalelerine katılan kuruluşlar karşı tarafa yerli malı sunacaklarını beyan ederse %15 seviyesine kadar indirimli fiyat avantajına sahip olabilirler.
    - KOSGEB, Tübitak, Teşvik ve Devlet desteklerinden yararlanabilirler.

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

width="600" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy">